• Tag Bệnh trĩ

    Results for tag search Bệnh trĩ:
  • ...biệt như đau quanh chỗ hậu môn trực tràng, mót rặn, tiếp xúc thấy đám rối tĩnh mạch tại rìa hậu môn ... Tùy thuộc vào đã bệnh lý. các tác nhân thường thấy của đại tiện ra máu tươi có nguy cơ nói đến, thường thấy nhất là...

    Read more...

  • ...quá độ cùng với sưng phình ra. Mới đầu đám rối tĩnh mạch sẽ là 1 khối thịt vô cùng nhỏ, nằm phía dưới đường lược. Sau khi bệnh trĩ nội tiến triển hơn thì khối thịt thừa này sẽ to dần ra cùng với có tình trạng bị sa ra bên...

    Read more...